Wpisy

Zakłamywanie pamięci o polskich ofiarach niemieckich obozów… ( ProPatriaPoland )

90 % procent osób wyznania żydowskiego zakatrupionych przez Niemców na terenie okupowanej Polski byli obywatelami POLSKIMI i mieli polskie paszporty. W tamtym czasie IZRAEL NIE ISTNIAŁ. Jeżeli do tego dodamy KILKASET TYSIĘCY obywateli polskich o religii katolickiej i polskich cyganów to nam da może 95 % zakatrupionych POLAKÓW w niemieckich obozach na terenie okupowanej Polski. Do lat 60 tych na całym świecie uczono, że holokaust to była eksterminacja POLSKICH OBYWATELI PRZEZ NIEMCY. Wszelkie odszkodowania za II WS i holokaust powinny od razu wpływać od niemiec do rządu polskiego a to się nigdy nie stało. Dodać należy że Izraelczycy nie są spadkobiercami żydów polskich których żywe potomstwo wyjechało głównie do USA i GB ( i do lat 90-tych odebrało w 100 % majątek porzucony w Polsce). Izrael zasiedlili głównie żydzi rosyjscy i… żydzi niemieccy.