Wpisy

Zachód sprzedał Polskę w 1920. Walkę nazwano imperializmem” grożącym Żydom ( TYG0DNIK )

@mixmax123: no nie do końca, bo 20 lat później wróciła. Takie pogonienie to można o kant dupy rozbić.

@Trixie: nie no, k*rwa porównujesz lata wojnę polsko-bolszewcką do drugiej wojny światowej, gdzie ZSRR zaczynała z III Rzeszą, a kończy jako sila tworząca wschodni front, gdzie umacnia swoje rządy na wschód od Berlina w Jałcie. Takie porównanie o kant dupy rozbić.