Wpisy

Wassermann tłumaczy się z porażki swojej komisji ( Takiseprzecietniak )

@Utero: Chciałbym tylko uświadomić, że teoretycznie państwo sprawuje kontrole nad służbami, ale to służby wydają certyfikat dostępu do informacji tajnych (czyli służby decydują, kto kontroluje służby) ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)